INGEDIENDE PROJECTEN

 • Verkeerscontrole Kamervoort 30 kilometer zone
 • Verlichting Rietkampseweg

 • Verbindingspad Margrietstraat/Irenestraat/Nije Hof

 • Veiligheid zebrapad en doorgaande provinciale weg Jan Joostenstraat/ Lodderhoeksestraat

 • Zwerfafval verminderen
 • Project "HART van Angeren", Lingewaard "DOET"
 • Verhouding zorginstellingen in het dorp t.o.v. eigen inwoners (Albero-zorggroep)
 • Meer parkeergelegenheid Viswei
 • Motorisch verkeer door Fietstunnel Kampsestraat 
 • Vraag voor meer Seniorenwoningen
 • Opknappen schoolplein Marang
 • Spiegel aanvraag Grindgat
 • Groenvoorzieningen in Angeren
 • Bushokjes (Abri's) plaatsen die bescherming geven tegen weer en wind
 • Nieuwbouw Viswei/Irenestraat
 • Historische Kring vraagt om een monument, voor de gevallen vliegeniers, bij de COOP
 • Méér groen in Angeren. Behoud van bestaand groen en grijze tegels eruit groen erin.