INGEDIENDE PROJECTEN

  • Project bloembakken aan lantaarnpalen doorgaande weg bij de COOP
  • Verkeersremmende maatregelen Kamervoort 30 kilometer zone
  • Verbindingspad Margrietstraat/Irenestraat/Nije Hof

  • Veiligheid zebrapad en doorgaande provinciale weg Jan Joostenstraat/ Lodderhoeksestraat

  • Zwerfafval verminderen
  • Project "HART van Angeren"
  • Meer parkeergelegenheid Viswei
  • Opknappen schoolplein Marang
  • Groenvoorzieningen in Angeren
  • Bushokjes (Abri's) (ver)plaatsen in de Lodderhoeksestraat/ Jan Joostenstraat