ONZE LEDEN VAN HET PLATFORM

Wij zijn een gemengde groep van verschillende leeftijden. Door ieders zijn kwaliteiten te bundelen zijn we samen in staat iets voor ons dorp te betekenen.

Vera Scholten

Voorzitter


Corry Aarntzen

Secretaris


Joris Hendriksen

Penningmeester

Servaas Visser

Lid

 

Frits de Wild

 Lid

 

Esther Molthoff

 Lid

 

Frits Botterblom

 Lid

 

Gerrit Kurvers

 

Gebiedscoördinator

+31(0)6 -12995240

g.kurvers@lingewaard.nl


Edwin van Driel en

Bianca Jongmans

 

Wijkagent gebied Angeren en Huissen

0900-8844