Project bloembakken aan lantaarnpalen 2021

Vanaf mei hebben er in de Leutsestraat, Jan Joostenstraat, Iepenstraat bloembakken aan de lantaarnpalen gehangen. Dit omdat we Angeren willen laten bloeien.

Hopelijk zien jullie deze bakken volgend jaar weer terug komen.


Groen in Angeren 2020

Vanaf april van dit jaar zijn er door de gemeente op verschillende plaatsen in Angeren bomen gepoot. Ook zijn plantsoenen opgeknapt door opvulling van jonge struiken.


HART van Angeren 2020

Omdat er ruimte gemaakt moet worden voor het project HART van Angeren, heeft de brievenbus een nieuwe plek gekregen.


Lingewaard "DOET" HART van Angeren 2019

Op 13 maart is de Solarbench geplaats. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan dit project. Het geld van de flessenactie van de COOP wordt besteed aan een plantenbak bij de Solarbench. Het is de start om in Angeren een sfeervolle kern te realiseren. 


Monument Pietershof 2018

Met een feestelijke opening op 6 juni is het project "Pietershof" uitgevoerd. Frits Botterblom heeft dit project met zorg voorbereid. Tevens dank voor de sponsoring van Tuincentrum HOFS.

Een eerbetoon voor een sociaal betrokken Arts "Dokter Pieters". Familie Pieters, buurtbewoners en Gilde St. Bavo maakten deze opening compleet.


Zoutbak Pietershof 2018

De aanvraag voor een zoutbak is inmiddels gerealiseerd en de bewoners kunnen weer veilig de weg op als het glad wordt.Deze bak heeft een beheerder uit de buurt.


Nestschommel Marang 2017

De leerlingenraad heeft hulp gevraagd aan het Platform. En hierdoor is nestschommel is mede door aanvulling van ons Platform mogelijk gemaakt.


Speelhuisje Emmatraat 2017

Mede door alle inwoners rondom de speeltuin en volledige inzet van Mevr. Pelkman heeft deze speeltuin weer een leuke plek voor jong en oud. Er is zelfs een fijne Picknick tafel geplaatst.


Meer bladkorven 2017

Er zijn drie nieuwe bladkorven geplaatst. Op de Molenstraat, Kampsestraat en Iepenstraat.

Totaal staan er zeven korven verspreid in Angeren.


Prullenbakken 2017

Eindelijk ze zijn geplaatst! Bij iedere bushalte binnen de bebouwde kom is een prullenbak aanwezig. Handig voor bijvoorbeeld de lege chips zakjes, blikjes drinken, gevulde poepzakjes etc.

 


Zwerfvuil Molenstraat 2017

 Deze kinderen hebben goed hun best gedaan om al het zwerfvuil wat in en om de speeltuin ligt te verzamelen.Jong geleerd en oud gedaan! #zwerfvuillingewaard


Veiligheid Zebrapad 2014

In kader van veiligheid zijn er vanuit het voetpad van de Christinastraat 

veiligheidshekjes bij het zebrapad geplaatst.


Verkeersremmende maatregelen 2021

Vanaf september is de gemeente gestart met  de aanpassing van de infrastructuur op de Kamervoort. Zie "de BouwApp" voor de actuele stand van zaken. Deze is te downloaden in de app store of ga naar www.debouwapp.nl


De bevrijdingsboom 2020

Het oorlogsmonument "de bevrijdingsboom" is 17 september geplaatst. Een initiatief van Historische Kring Angeren en WABO Research WO 2. Mede mogelijk gemaakt met steun van Platform Angeren, de gemeente Lingewaard en Gelderland Herdenkt.


Oorlogsmonument onthuld voor de gevallen vliegeniers WOII

Op Zondag 1 September 2019 is er een oorlogsmonument onthuld in de Jan Joostenstraat bij de COOP in Angeren. Hierbij waren de IKC Marang, verschillende verenigingen, sponsoren en vrijwilligers bij betrokken. Onder toeziend oog van inwoners uit Angeren en omstreken is het monument door waarnemend burgemeester, Josan Meijers met Wethouder Theo Janssen en kinderburgemeester Tess Elbers hebben het monument onthuld. 

Opknappen Pastoor Rutjesstraat 2018

Er is een begin gemaakt!

De bestaande stoeptegels zijn opnieuw gelegd. Dit ziet er weer netjes uit.

En als de weersomstandigheden het toelaten zal voor de winter een nieuwe deklaag op het bestaande asfalt komen. 


Exhit Angeren 2018

Er is een nieuw hondentoilet geplaatst halverwege de Kampsestraat. 

Er zijn veel vragen. Hoe leren de honden om juist op het toilet te poepen? Het draait allemaal om geduld.


COOP Ondergrondse kleding/ glas bakken. 2017

Op de bovenste foto is de vernieuwing te zien. Er wordt al volop gebruik van gemaakt. Even wennen zal van korte duur zijn.

 

De oude plaats van de bakken is goed te zien aan de tegels. Binnenkort worden deze vervangen.


Speeltuin Emmastraat 2017

De gemeente heeft een nieuwe glijbaan geplaatst. Platform Angeren is met de bewoners in overleg om het missende speelhuisje te realiseren. 


Veiligheid Poelsestraat / Margrietstraat 2016

Nieuwe stoep voor veiligheid van schoolgaande kinderen, voetgangers en automobilisten


Speeltuin Emmastraat 2016

Op verzoek van omwonende om de speeltuin na 20 jaar nieuw leven in te blazen zijn inmiddels de nest schommel en het duikel rek gerealiseerd

 


Speeltuin Margrietstraat 2015

Na de vraag van bewoners voor een extra bankje in deze speeltuin, omdat er zelfs vanuit de school kinderen in genoemde speeltuin komen spelen (met begeleiders/sters).

We zijn er trots op dat hier twee mooie picknicktafels geplaatst zijn!


Aanschaf Snelheidsmeter "Smiley" 2020

Sinds heeft Angeren 2 snelheidsmeters die we kunnen rouleren. Wist u dat we deze laten uitlezen door de gemeente. 


Aanschaf Victor Veilig poppen 2020

In juni zijn er 4 Victor Veilig poppen op de kamervoort geplaatst. Dit is een van de snelheidsbeperkende maatregel. Ze worden een aantal keer verplaatst naar drukke wegen die de bewoners zelf aangeven.


NIX18 Feest 2018

Op 12 oktober is er een jongerenfeest georganiseerd in de KOLK in Haalderen. Dit feest was voor jongeren van 12-18 jaar, waar geen alcoholische drank werd geschonken. Met bekende DJ's was het feest gelaagd. Volgend jaar zal in de gemeente Lingewaard een nieuw feest georganiseerd worden.

Het feest is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van o.a. het Platform Angeren.


Borden "Buurtpreventie".

Het verzoek van deze borden bij het platform is aangenomen en verwerkt door de gemeente. Daar is een verantwoordelijke die bepaald of deze borden ook geplaatst mogen worden.


Verlichting Pastoor Rutjesstraat / Iepenstraat 2017

 

Sinds begin juli zijn er twee nieuwe lantaarnpalen geplaatst op de hoek van de Past. Rutjesstraat en in de Iepenstraat bij het transformator huisje. Voor de omwonende geeft dit een veilig gevoel.


Opgeknapte bank Molenstraat 2017

BEFORE..
BEFORE..
AFTER..
AFTER..

En het dient gezegd te worden, dat Dhr. Frits Botterblom hier elke keer weer veel tijd en energie in steekt. En dit alles om Angeren mooier en leefbaarder te maken. GEWELDIG !!!

Maar het kan nóg mooier , nl. door deze banken kleuren te geven, nl. het veelzeggende oorlogsmonument op de dijk. En ook hier gaat dhr. Frits Botterblom weer tijd en energie insteken, i.o.m. het platform Angeren.


Speeltuin Molenstraat 2014

Plaatsen van een speelhuisje, duikelrek, schommel en picknicktafel maakt de speeltuin weer een actieve plek om te spelen. Dit is tot stand gekomen mede door de actieve inzet van de buurtbewoners en gemeente Lingewaard.


Veiligheid School 2014

Er was een verzoek voor een betere veiligheid rondom de basisschool. Er stonden te veel en verkeerd geparkeerde auto's rond schooltijd. Hiervoor is een schoolzone aangebracht. 

Dat wil zeggen geen auto's binnen deze zone tussen 8:15 en 8:45 en tussen 14:15 en 14:45 uur.