LEDEN VAN HET PLATFORM

Wij zijn een gemengde groep van verschillende leeftijden. Door ieders zijn kwaliteiten te bundelen zijn we samen in staat iets voor ons dorp te betekenen.


BESTUUR

 


Esther Molthoff

Voorzitter

Giny Janssen

Secretaris

Dhr Hendriksen

Penningmeester


ONDERSTEUNEND


Patricia Hoogveld

 

Gebiedscoördinator

06 - 21356964

p.hoogveld@lingewaard.nl


Jannieta Slurink

 

Wijkagent

Gebied Angeren en Huissen

0900-8844 

Denk en doe je graag mee?

Wij kunnen jouw kwaliteiten goed gebruiken!

Stuur een mail of kom naar onze vergadering.