NIEUWS RONDOM ANGEREN


25 oktober 2021 werkzaamheden aan de N838

Deze werkzaamheden kunt u volgen via "de BouwApp".


5 mei 2020 onthulling oorlogsmonument

De voorbereidingen zijn in volle gang om het bevrijdingsmonument te plaatsen bij de COOP in Angeren. Bij deze onthulling wordt tegelijk het bevrijdingsvuur ontstoken. Ook het straatwerk wordt aangepast zodat het een vriendelijke aanzicht krijgt.


30 Kilometerzone op KAMERVOORT

Vanaf het moment dat er bij het Platform klachten zijn binnen gekomen over te hoge snelheden binnen de bebouwde kom zijn wij actief begonnen met monitoren. Inmiddels zijn er metingen gehouden en deze bevestigden de klachten. Er is een vragenlijst bij de aanwonende aangeboden en deze wordt binnenkort toegelicht.  Binnen een zeer korte termijn komt er een zichtbare snelheidsmeter in de Kamervoort, zodat men bewust wordt van de maximale snelheid. Eind maart 2020 worden we op de hoogte gehouden van deze situatie.

Méér groen in Angeren

Afgelopen 27 augustus 2019 is er een flinke opkomst geweest van inwoners uit Angeren die ideeën hebben om Angeren groener te maken. Uit deze feedback gaan we met platformleden een ronde maken door Angeren. Er zal gekeken en genoteerd worden waar bomen gekapt zijn. Deze worden verzameld en aangedragen om hier weer nieuwe bomen te plaatsen. Later wordt er over nagedacht om bomenlanen aan te brengen en wie weet voor de toekomst een natuur/speel wandelpad met veel groen en een pluktuin.

Albero Zorggroep (Karmel) informatie avond

Uitnodiging

 

Wij nodigen u van harte uit voor onze informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september 2019. Deze bijeenkomst is tot stand gekomen in samenwerking met platform Angeren.

We willen graag in verbinding blijven met de inwoners van Angeren e.o. De bijeenkomst staat in het teken van informeren over onze gezinshuizen/locaties en over hoe en waar u ons kunt bereiken.

Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het Dorpshuis, Emmastraat 23 in Angeren.

 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn maar wel interesse/vragen hebben kunt u bellen naar ons algemene nummer: 026-325 28 01.

 

Graag tot ziens! Albero Zorggroep


"Lingewaard Doet", nieuwe gemeentelijke pilot

Op maandag 22 oktober is de "kick-off" van "Lingewaard Doet".

Alle inwoners van Angeren zijn welkom in het Dorpshuis van 19:00 tot 20:00 uur.

Laat u informeren door o.a. wethouder Helga Witjes. De leden van Platform Angeren zijn natuurlijk aanwezig. 

Een van de projecten is de "Duurzame bank" bij de Coop en de Fietsenmaker Hendriksen.

U kunt ook uw cheque inleveren binnen bij de Coop naast de flessenautomaat.

Kijk op www.lingewaarddoet.nl voor meer informatie.

Hoe werkt het?
Hoe werkt het?

Exhit

Aan het begin van deze zomer is het hondentoilet "Exhit" aan de Kampsestraat in gebruik genomen.

 

Onlangs besteede RTL Nieuws, Omroep Gelderland en Omroep Lingewaard aandacht aan het nieuwe hondentoilet in Angeren. 


Een verslag van Henri van Aalten;


Door al die mediaandacht was Daisy, de trouwe witte herder van Cees Van Den Brink, erg benieuwd geworden wat aan dat hondentoilet in @Angeren nu zo speciaal zou moeten zijn. Daarom besloot ze ook maar eens een dagje mee te gaan.
In Garderen, waar Daisy woont, werd het duurzame hondentoilet ontwikkeld. En Daisy was al snel zindelijk op het hondentoilet.
Nu een dagje Angeren.. Voor ons als Exhit team natuurlijk een best spannend moment. Want.. is het wat we dachten? Doet een hond het op een willekeurig hondentoilet als hij of zij het eenmaal gewend is?
Maar voor onze Daisy maakt het niks uit Garderen of Angeren: gewoon lekker poepen.
Dit is wel erg goed nieuws.. Wanneer een hond eenmaal gewend is om zijn behoefte te doen op een hondentoilet, doet hij/zij het vervolgens ook op een willekeurig ander hondentoilet. Chapeau!


 


Eerbetoon Pietershof


Straatbeeld "Kern" bij  de Jan Joostenstraat/Iepenstraat

Er is een plan gemaakt om een dorpskern te realiseren. Nieuwe bomen, plantenbakken, verlichting, fietsenrekken en een moderne bank met verschillende doeleinden (denk aan opladen van een elektrische fiets tijdens het boodschappen doen of het opladen van een telefoon). Wilt u dit plan sponseren voor een mooie Angerse "Kern"? We zijn in voorbereiding voor een flessenactie in de COOP, zo kunt u dit plan steunen. Heeft u ideeën, dan zijn deze van harte welkom.. 


Meer parkeergelegenheid Viswei

De ontwikkelingen zijn positief gestemd. Het plan is ingediend en wordt uitgewerkt door de Gemeente Lingewaard. Het betreft een uitbreiding van 5 a 6 parkeermogelijkheden op de aangevraagde plaats. De uitvoering zal zeker pas over twee jaar plaats vinden. Dit omdat we al grote projecten hebben lopen die de prioriteit hebben.


Vervolg....Straatjutten

Het is al even geleden dat de Jutbak is geplaatst! Deze werd feestelijk geopend, dankzij de initiatiefneemsters Diane en Iris, in het bijzijn van de Wethouder, buurtbewoners, Gerrit Kurvers, Platformleden en kinderen van de Marang. Op moment wordt er heerlijk gejut in Angeren aan het einde van de Kampsestraat. Hierdoor kun je genieten van een schoon wandel en fiets gebied rondom de Linge. 


Van de "zwerfvuilactie" van de gemeente naar opening van "De Jutbak"

Na een lange tijd van voorbereiding door twee jonge inwoonsters uit Angeren komt "De Jutbak" om het zwerfvuil in Angeren te verminderen. De opening zal plaatsvinden 10 April 2018 in de ochtend. Bij deze feestelijke opening zijn er leerlingen van de Marang uit Angeren aanwezig samen met de buurt en de genodigden. De Jutbak wordt bij de Linge geplaatst. Het is een druk bezocht natuurgebied en er is helaas veel zwerfvuil. Deze Jutbak zal de natuur weer een beetje mooier maken.

 

Wij, Platform Angeren, hebben deze Jutbak gekozen als zwerfvuil idee. De gemeente heeft hiervoor een bedrag  beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken.

 


Begin 2018 wordt het nieuwe hondentoilet geplaatst

Heeft u het ook hélemaal gehad met hondenpoep?

Droom even mee... wandelen in het park. Kinderen ravotten in het gras.

Stop met dromen... wordt wakker!   

Geen poep zo vies als hondenpoep | Serieus aandachtpspunt voor volksgezondheid?

Een onderschat onderwerp, maar tegelijkertijd een serieus probleem! Hondenpoep bevat ziekteverwekkende bacillen en parasieten, voor mens en dier.

Wat denkt u van de risico’s die groen lopen bij het maaien van poepveldjes…? Misschien vraagt u zich al jaren af: hoe pakken we dit probleem aan?

 

Gelukkig, er is goed nieuws. Met de komst van het hondentoilet wordt dit verleden tijd. Een hond die zijn behoefte doet op een hondentoilet, laat geen spoor van ziektes achter. Uitwerpselen worden direct afgevoerd. Na elk gebruik wordt het hondentoilet ontsmet. Uitwerpselen komen niet meer in de bodem. Bodemverontreiniging neemt af. Geen uitwerpselen meer in zakjes, geen afvoer meer en verbranding van uitwerpselen.

 

Maar… als een hond het niet wil?

Exhit is gebruiksvriendelijk voor zowel hond als bezitter. Er worden zelfs speciale cursussen ingezet als een hond niet direct zijn behoefte doet op het hondentoilet. Ook kan zelfs (op locatie) een hondencoach worden ingezet.

 

Lease

De Exhit is duurzaam, 100% zelfvoorzienend middels groene energie. Exhit komt in 2018 op de markt en is te leasen op basis van full-service-leasecontract. Gegarandeerd een werkend en schoon product, inclusief onderhoud, klachtenservice en coaching. Een zorg minder!

 

Weer even dromen...het park weer voor ons allemaal!?

 

Is uw interesse gewekt? Of… ziet u beren?

Ook dat horen we graag. Maar u bent nu aan zet.. Kijk eens naar het onderstaande filmpje.

2017


Vuilniswagen onder schooltijd

Onze gebiedscoördinator heeft met de gemeente overlegd dat deze de route aanpast. Dat wil zeggen geen vuilniswagen rond de school tussen 8:15 en 8:45 en tussen 14:15 en 14:45 uur.

 

 

 

2017

 


Opknapbeurt bankjes

Een van onze actieve Platformers, Frits Botterblom, heeft al een aantal jaar de taak op zich genomen om de bankjes in ons dorp op te knappen indien nodig. Vanaf dit voorjaar kunt u opmerken dat hij zijn ronde m.b.t. de bankjes is begonnen. Soms zal er een plank moeten worden vervangen of er wordt geschuurd en gelakt. Mocht u een bankje niet compleet aantreffen schrik niet en denk aan onze actieve Platformer, die bij draagt ons dorp een mooi aanzicht te geven.

2017


Zwerfvuil onder de aandacht

Lingewaard schoon heel gewoon!

 

  • Gebruik #zwerfvuil17 en #lingewaardschoon als je berichten stuurt over zwerfvuil in Lingewaard!
  • Gebruik 06-22 25 88 94 om zwerfafval te melden met een foto via Watts-app, er wordt niet terug gereageerd. Zet de locatie in het onderschrift en het zwerfvuil wordt binnen twee dagen opgeruimd!

2017


Dit jaar hebben we positieve berichten ontvangen tijdens de vergadering

Voor ons dorp worden er dit jaar bij iedere bushalte binnen de bebouwde kom prullenbakken geplaatst.

Let op!! Indien er bladkorven geplaatst worden. Er zullen meerdere geplaatst worden in Angeren, met name de Molenstraat, Iepenstraat en Kampsestraat.

Ook na jaren van vragen komt er op de hoek Iepenstraat, Past. Rutjesstraat een lantaarnpaal en deze wordt door de gemeente geplaatst. Dit betekend dat het budget van het platform niet nodig is.

Als laatste wordt de speeltuin aan de Emmastraat opgeknapt en deze kan er dan weer voor de komende jaren tegen.

2017


Platform Angeren luistert naar klachten 

 

Wie zijn of haar hond uitlaat moet zelf diens poep op ruimen . Dit zijn we aan elkaar verplicht en dit geldt dus óók voor Angeren !!!

Op diezelfde trottoirs spelen onze kinderen en/of lopen andere dorpsgenoten te wandelen en dat moeten we toch niet willen ?

Een ander probleem is de grote hoeveelheid zwerfafval langs de straten in Angeren. Plastic, blikjes en andere verpakkingen worden vaak argeloos naast de weg in een berm of in een plantsoentje gegooid. Zwerfvuil is slecht voor het aanzien van ons dorp maar ook gewoon voor mens, dier en natuur in het algemeen. Het kan de bodem vervuilen, dieren kunnen ervan eten of kunnen erin verstrikt raken etc. Gooi daarom het afval altijd in een openbare afvalbak of neem het mee naar huis.

Wij, als Platform Angeren, gaan ons ervoor inzetten dat er in ons dorp méér afvalbakken komen, waar de hondenpoepzakjes en ander afval (zoals hierboven genoemd) in gegooid kan worden.

Door deze oproep en een aantal extra afvalbakken, maar vooral ook door ieders medewerking én inzet, hopen we dat Angeren zo een stukje mooier wordt.

DAT WILLEN WE TOCH EIGENLIJK ALLEMAAL ?

2017Even een kleine toelichting van de lopende zaken. Deze zijn opgenomen in een vergadering en probeert het Platform z.s.m. af te ronden. Soms komen er bepaalde onderwerpen waar de gemeente over moet beslissen. Deze duren lang. Maar we vergeten deze ingediende onderwerpen niet.

 

Mocht u uw onderwerp in een vergeet hoekje komen. Schroom niet en vraag gerust hoe de stand van zaken is over het betreffende onderwerp.

 

Met vriendelijke groeten